Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2022 – informacja wstępna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi informuje, że w październiku br. Krajowa Izba Radców Prawnych udostępni  okręgowym izbom radców prawnych system elektroniczny do przeprowadzenia losowania. W związku z tym składanie deklaracji oraz losowanie zostanie przeprowadzone z użyciem  programu informatycznego.

Po otrzymaniu i przetestowaniu programu, zostanie Państwu udostępniony  link do portalu pozwalającego złożyć deklarację do wybranych  przez Państwa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z przesyłanych nam z KIRP informacji wynika, że w celu zalogowania się niezbędne będą adresy poczty elektronicznej (e-maile ),  prosimy więc o ich bieżącą aktualizację, w przeciwnym wypadku  będziemy się opierać   na adresach poczty elektronicznej  (e-mail), znajdujących się w bazie danych biura OIRP w Łodzi ( ewidencja radców prawnych ).

Informujemy również, że  zgodnie z postanowieniami art. 10 powołanej ustawy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zawrze porozumienia z Powiatami mającymi siedzibę:

1/   w Bełchatowie (przewidziano 1 punkty  dla radców prawnych ( od poniedziałku do piątku )

2/  w Brzezinach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

3/  w Łasku (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

4/   w Łęczycy (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

5/  w Łodzi (Powiat M. Łódź) (przewidziano 13 punktów dla radców prawnych i adwokatów)

6/  w Łodzi (Powiat Łódzki Wschodni) (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

7/   w Łowiczu (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

8/   w Opocznie (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

9/   w Pabianicach (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

10/  w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

11/ w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych)

12/  w Poddębicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

13/  w Radomsku (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych  od poniedziałku do piątku)

14/  w Rawie Mazowieckiej (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

15/  w Sieradzu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

16/ w Urzędzie Miasta Skierniewice  (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych  i adwokatów)

17/  w Skierniewicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

18/   w Sochaczewie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

19/  w Tomaszowie Mazowieckim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

20/  w Wieluniu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

21/  w Zduńskiej Woli (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

22/  w Zgierzu (przewidziano 3 punkty dla radców prawnych i adwokatów) 

W celu zapewnienia równomiernego udziału radców prawnych i adwokatów w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, liczba radców prawnych i adwokatów udzielających tej pomocy w poszczególnych punktach wynosić będzie nie mniej niż po jednej osobie z każdego samorządu. Pomoc powinna być świadczona w dniach i godzinach wskazanych przez Powiaty z zastrzeżeniem, że w punktach, w których pomoc mają świadczyć i radcowie i adwokaci, radcowie prawni świadczyć będą ją w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w czwartki, piątki i naprzemiennie co drugą środę.

Zastrzec należy, że ostatecznie rzeczywista liczba miejsc udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może odbiegać od wskazanej. Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą znajdować się również poza siedzibami Powiatów.

Do dnia 15 października 2021 r. nie wpłynęły kompleksowe informacje umożliwiające podanie szczegółowych danych dotyczących lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godzin ich funkcjonowania przewidzianych do obsługi przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Informacje powyższe zostaną ogłoszone niezwłocznie po otrzymaniu danych z powiatów na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.