Przejdź do treści strony
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory 2020 do organów samorządu radców prawnych

 

Uchwała nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniająca terminy zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji:
 
1) dla Rejonu I do dnia 2 marca 2020 r. włącznie,
2) dla Rejonu II do dnia 2 marca 2020 r. włącznie,
3) dla Rejonu III do dnia 4 marca 2020 r. włącznie,
4) dla Rejonu IV do dnia 9 marca 2020 r. włącznie,
5) dla Rejonu V do dnia 9 marca 2020 r. włącznie,
6) dla Rejonu VI do dnia 9 marca 2020r. włącznie.

PDFUchwała 3:2020.pdf
 

PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon VI Pani.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon V Pan.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon V Pani.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon VI Pan.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon IV Pan.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon IV Pani.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon II Pani.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon III Pan.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon III Pani.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon I Pani.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon II Pan.pdf
PDFuchwała Nr 1362_X_2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020.pdf
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon I Pan.pdf
DOCkarta zgłoszeniowa na delegata 2020.doc
PDFuchwa?a Nr 7_2019 Zgromadzen ia OIRP w Łodzi z dnia 22 ma rca 2019 r. w sprawie dokona nia podzia?u terenu dzia?ania OIRP w ?odzi na Rejony oraz ustalenia liczby delegatow na Zgromadzenie OIRP w Łodzi z poszczegolnych Rejonow.pdf
PDFuchwa?a Nr 10_2010 Krajoweg o Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorząd u radcow prawnych, liczby cz ?onkow tych organow oraz try bu ich odwo?ywania (...).pdf
PDFuchwała nr 6 zatwierdzenie list.pdf
PDFuchwała nr 7 zmiana terminów zebrań rejonowych.pdf
PDFOIRP-WYBORY 2020-komunikat-24.3.2020.pdf
 

PDFzgłoszenia VI Sk.pdf
PDFzgłoszenia IV PT.pdf
PDFzgłoszenia III.pdf
PDFzgłoszenia V Sieradz.pdf
PDFzgłoszenia II.pdf
PDFzgłoszenia I.pdf
 

PDFUchwała nr 1478:X:2020 w sprawie zmiany uchwały nr 1362:X:2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych .pdf

PDFUchwała Nr 8 :2020 OIRP w Lodzi-24 kwietnia 2020 roku.pdf
PDFuchwała nr 1510_X_2020 Rady OIRP w Łodzi z dnia 11 maja 2020 r.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2020
  przez: Jarosław Kawczyński
 • opublikowano:
  05-02-2020 07:35
  przez: Jarosław Kawczyński
 • zmodyfikowano:
  19-05-2020 06:22
  przez: Jarosław Kawczyński
 • podmiot udostępniający:
  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
  odwiedzin: 102
Dane jednostki:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
90-324 Łódź
ul. Tylna 14
NIP: 725-10-54-497 REGON: 001076531

Dane kontaktowe:

tel.: 42 673 41 05
fax: 42 673 41 05
e-mail: oirp@oirplodz.pl