Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory 2020 do organów samorządu radców prawnych

 

Uchwała nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniająca terminy zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji:
 
1) dla Rejonu I do dnia 2 marca 2020 r. włącznie,
2) dla Rejonu II do dnia 2 marca 2020 r. włącznie,
3) dla Rejonu III do dnia 4 marca 2020 r. włącznie,
4) dla Rejonu IV do dnia 9 marca 2020 r. włącznie,
5) dla Rejonu V do dnia 9 marca 2020 r. włącznie,
6) dla Rejonu VI do dnia 9 marca 2020r. włącznie.

PDFUchwała 3:2020.pdf (56,45KB)
 

PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon VI Pani.pdf (174,61KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon V Pan.pdf (174,34KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon V Pani.pdf (173,74KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon VI Pan.pdf (174,95KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon IV Pan.pdf (176,06KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon IV Pani.pdf (176,73KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon II Pani.pdf (176,25KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon III Pan.pdf (176,14KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon III Pani.pdf (176,46KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon I Pani.pdf (176,02KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon II Pan.pdf (176,04KB)
PDFuchwała Nr 1362_X_2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020.pdf (385,62KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu rejonowym Rejon I Pan.pdf (176,26KB)
DOCkarta zgłoszeniowa na delegata 2020.doc (27,00KB)
PDFuchwa?a Nr 7_2019 Zgromadzen ia OIRP w Łodzi z dnia 22 ma rca 2019 r. w sprawie dokona nia podzia?u terenu dzia?ania OIRP w ?odzi na Rejony oraz ustalenia liczby delegatow na Zgromadzenie OIRP w Łodzi z poszczegolnych Rejonow.pdf (126,61KB)
PDFuchwa?a Nr 10_2010 Krajoweg o Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorząd u radcow prawnych, liczby cz ?onkow tych organow oraz try bu ich odwo?ywania (...).pdf (271,51KB)
PDFuchwała nr 6 zatwierdzenie list.pdf (101,26KB)
PDFuchwała nr 7 zmiana terminów zebrań rejonowych.pdf (104,84KB)
PDFOIRP-WYBORY 2020-komunikat-24.3.2020.pdf (136,66KB)
 

PDFzgłoszenia VI Sk.pdf (38,63KB)
PDFzgłoszenia IV PT.pdf (40,91KB)
PDFzgłoszenia III.pdf (42,18KB)
PDFzgłoszenia V Sieradz.pdf (40,13KB)
PDFzgłoszenia II.pdf (35,11KB)
PDFzgłoszenia I.pdf (42,91KB)
 

PDFUchwała nr 1478:X:2020 w sprawie zmiany uchwały nr 1362:X:2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych.pdf (140,92KB)

PDFUchwała Nr 8 :2020 OIRP w Lodzi-24 kwietnia 2020 roku.pdf (104,22KB)
PDFuchwała nr 1510_X_2020 Rady OIRP w Łodzi z dnia 11 maja 2020 r.pdf (105,05KB)

 

Uchwała Nr 1524/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 1362/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji

PDFuchwała 1524_X_2020 Rady OIRP w Łodzi z dnia 9 czerwca 2020 r..pdf (152,69KB)
 

zawiadomienie o zebraniu rejonowym I Łódź Pani

zawiadomienie o zebraniu rejonowym I Łódź Pan

zawiadomienie o zebraniu rejonowym II Łódź Pani

zawiadomienie o zebraniu rejonowym II Łódź Pan

zawiadomienie o zebraniu rejonowym III Łódź Pani

zawiadomienie o zebraniu rejonowym III Łódź Pan

zawiadomienie o zebraniu rejonowym IV Piotrków Trybunalski Pani

zawiadomienie o zebraniu rejonowym IV Piotrków Trybunalski Pan

zawiadomienie o zebraniu rejonowym V Sieradz Pani

zawiadomienie o zebraniu rejonowym V Sieradz Pan

zawiadomienie o zebraniu rejonowym VI Skierniewice Pani

zawiadomienie o zebraniu rejonowym VI Skierniewice Pan

PDFzawiadimienie II Łódź Pani.pdf (174,65KB)
PDFzawiadomienie V S Pani.pdf (172,95KB)
PDFzawiadomienie VI Sk Pan.pdf (173,70KB)
PDFzawiadomienie I Łódź Pan.pdf (174,70KB)
PDFzawiadomienie I Łódź Pani.pdf (182,99KB)
PDFzawiadomienie II Łódź Pan.pdf (174,83KB)
PDFzawiadomienie III Łódź Pani.pdf (175,14KB)
PDFzawiadomienie III Łódź Pan.pdf (174,81KB)
PDFzawiadomienie IV PT Pan.pdf (175,29KB)
PDFzawiadomienie IV PT Pani.pdf (175,23KB)
PDFzawiadomienie V S Pan.pdf (180,46KB)
PDFzawiadomienie VI Sk Pani.pdf (178,73KB)

Uchwała Nr 1533/X/2020 Rady OIRP w Łodzi z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie Zgromadzenia OIRP w Łodzi

PDFuchwała Nr 1533 X 2020 z dn. 27 lipca 2020 r..pdf (110,03KB)

PDFuchwała nr 10_2020 OKW z dnia 24 lipca 2020.pdf (105,58KB)
PDFzgloszenia_iii_lodz_0.pdf (424,04KB)
PDFzgloszenia_ii_lodz_0.pdf (316,85KB)
PDFzgloszenia_iv_pt.pdf (488,82KB)