Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2017

INFORMACJA
dotycząca składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2017 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)


Na podstawie §2 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – Załącznik do Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy informuję, iż w terminie do dnia 31 października 2016r. radcowie prawni zainteresowani uczestnictwem w udzielaniu porad prawnych w roku kalendarzowym 2017 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1255) powinni w formie pisemnej dostarczyć do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, 90-324 Łódź, wypełnione i podpisane formularze deklaracji, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. W przypadku wysłania deklaracji drogą pocztową decyduje data doręczenia do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Istnieje możliwość przesyłania skanów lub faksów wypełnionych i podpisanych formularzy deklaracji na adres e-poczty Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (oirp@oirplodz.pl) lub nr faksu 42-674-88-16, z zastrzeżeniem dostarczenia w terminie do dnia 31 października 2016 r. dokumentów w oryginale (decyduje data doręczenia do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi). Zgodnie postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zawrze porozumienia z Powiatami mającymi siedzibę:


 1/   w Bełchatowie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


  2/  w Brzezinach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)


  3/  w Łasku (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)


 4/   w Łęczycy (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)


  5/  w Łodzi (Powiat M. Łódź) (przewidziano 14 punktów dla radców prawnych i adwokatów)


  6/  w Łodzi (Powiat Łódzki Wschodni) (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


 7/   w Łowiczu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


 8/   w Opocznie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


 9/   w Pabianicach (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

 

10/  w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


11/ w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych)

   

12/  w Poddębicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

 

13/  w Radomsku (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


14/  w Rawie Mazowieckiej (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)


15/  w Sieradzu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

 

16/ w Urzędzie Miasta Skierniewice  (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych  i adwokatów)

 

17/  w Skierniewicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)


18/   w Sochaczewie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


19/  w Tomaszowie Mazowieckim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


 20/  w Wieluniu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


 21/  w Zduńskiej Woli (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)


 22/  w Zgierzu (przewidziano 3 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

 

W celu zapewnienia równomiernego udziału radców prawnych i adwokatów w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, liczba radców prawnych i adwokatów udzielających tej pomocy w poszczególnych punktach wynosić

 

Zastrzec należy, że ostatecznie rzeczywista liczba miejsc udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może odbiegać od wskazanej. Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą znajdować się również poza siedzibami powiatów.


Do dnia 10 października 2016r. nie wpłynęły kompleksowe informacje umożliwiające podanie szczegółowych danych dotyczących lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godzin ich funkcjonowania przewidzianych do obsługi przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Informacje powyższe zostaną ogłoszone niezwłocznie po otrzymaniu danych
z powiatów na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Załącznik:

 - druk deklaracji udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

PDFdeklaracja_2017.pdf (32,82KB)
 

                                                                            

                                                                                              Grzegorz Wyszogrodzki

                                                                                                     Dziekan Rady

                                                                                 Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi