Przejdź do treści strony
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK

1. Informacje ogólne (wyciąg z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 10, poz. 65):


Art. 63. Działalność samorządu jest finansowana:
 1)  ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych,
 2)  z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz darowizn i spadków.
Art. 50. 1. (pominięty)
2. (pominięty)
3. (pominięty)
4. Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:
 1)  - 4) (pominięte),
 5)  uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby,
   6) – 10) (pominięte)

Art. 53. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.

2. Majątek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
    Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Tylnej 14 w Łodzi, składającej się z działki gruntu o pow. 2709 m2 oraz budynku – zabytkowej willi Ludwika Grohmanna z 1873r. o pow. netto 738 m2. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi jest właścicielem wyposażenia oraz księgozbioru znajdującego się w budynku przy ul. Tylnej 14 w Łodzi.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2004
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • opublikowano:
  03-10-2004 21:21
  przez: Ewa Siwińska-BecK
 • zmodyfikowano:
  29-08-2017 21:44
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • podmiot udostępniający:
  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
  odwiedzin: 2560
Dane jednostki:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
90-324 Łódź
ul. Tylna 14
NIP: 725-10-54-497 REGON: 001076531

Dane kontaktowe:

tel.: 42 673 41 05
fax: 42 673 41 05
e-mail: oirp@oirplodz.pl