Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STATUS PRAWNY

           Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego, o którym mowa jest w art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001r. Nr 28, poz. 319). Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe .

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkani na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Okręgowa izba radców prawnych jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego radców prawnych posiadającą osobowość prawną.

            Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych określa ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 10, poz. 65.