Przejdź do treści strony
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY

           Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego, o którym mowa jest w art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001r. Nr 28, poz. 319). Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe .

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkani na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Okręgowa izba radców prawnych jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego radców prawnych posiadającą osobowość prawną.

            Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych określa ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 10, poz. 65.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2004
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • opublikowano:
  03-10-2004 20:33
  przez: Ewa Siwińska-BecK
 • zmodyfikowano:
  29-08-2017 21:45
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • podmiot udostępniający:
  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
  odwiedzin: 1410
Dane jednostki:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
90-324 Łódź
ul. Tylna 14
NIP: 725-10-54-497 REGON: 001076531

Dane kontaktowe:

tel.: 42 673 41 05
fax: 42 673 41 05
e-mail: oirp@oirplodz.pl