Przejdź do treści strony
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi Biuletyn Informacji Publicznej

ZGROMADZENIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

 

1. Informacje ogólne (wyciąg z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 10, poz. 65):

 

 

Art. 50. 1. W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.

2. Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby.

3. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do roku.

4. Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:

         1)   ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;

         2)   wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady;

         3)   ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór;

         4)   ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;

         5)   uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby;

         6)   dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony, o których mowa w ust. 2, i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;

         7)   odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów;

         8)   ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
         9)   wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;

         10) wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1.

Art. 51. 1. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych:

         1)   z własnej inicjatywy;
         2)   na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych;
         3)   na wniosek swego prezydium lub okręgowej komisji rewizyjnej;

         4)   na wniosek jednej trzeciej członków okręgowej izby radców prawnych.

2. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby powinno być zwołane w ciągu 3 tygodni od dnia wpływu wniosku w sprawie zwołania tego zgromadzenia.

 

 1. Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

ZGROMADZENIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI X KADENCJI

 

Rejon I

Piotr Adamas
Robert Aleksandrzak
Piotr Andrzejewski
Michał Araszkiewicz
Daniel Bajda
Agnieszka Barczyńska
Jakub Bartczak
Magdalena Bartochowska
Kamil Boncler
Łukasz Bonisławski
Dominik  Butlański
Piotr  Cepa
Dorota Charendarz-Śniegucka
Halina  Chrzanowska
Aleksanda  Chrzanowska-Cepa
Magdalena Czaplińska
Robert  Czapnik 
Anna  Dorman
Paulina  Dorman-Okońska 
Agnieszka  Działkowska 
Aleksandra Falana 
Przemysław  Fiuk 
Grzegorz  Frajman 
Jakub  Gajownik 
Adam  Głąb 
Monika  Głowacka
Aleksandra  Goździk 
Aleksandra  Grocholska-Jankowska
Irena  Gwiazda-Nowak
Tomasz Jankowski 
Radosław  Jeżak 
Paweł  Jóźwiak 
Małgorzata Kaczorowska

 

Rejon II

Patrycja  Kimla-Holka 
Adam  Klimczak
Jarosław Klimek 
Czesława  Kołuda
Barbara  Korabiewska
Edyta  Kowalska 
Marta  Krajewska
Magdalena  Krakowiak
Emilia  Krasoń
Antoni  Krzemieniewski
Paweł Jan  Kuśmierek
Katarzyna  Lamperska 
Jarosław  Luszyński 
Maciej  Łokaj 
Witold  Magin 
Adam  Majka 
Dorota  Malec 
Bartosz  Marchel 
Dariusz  Markowski 
Piotr  Marynowicz
Piotr  Mikołajczyk 
Anna  Mlostoń-Olszewska 
Magdalena  Modro-Prym 
Katarzyna  Mróz 
Aleksandra  Niedziałek 
Elżbieta  Niedźwiedzińska
Barbara Nowicka-Dyśko
Dariusz  Ojrzyński 
Krystyna  Olborska 
Aleksandra  Oszczęda-Gaj 
Igor  Pasternak
Sylwia  Pastwa
Marek  Pilc 

 

Rejon III

Wojciech  Płóciennik
Michał Raj 
Grzegorz Rajczak 
Sebastian  Rubin 
Marek  Rydecki 
Ewa  Siwińska-Beck 
Monika  Sołtyszewska 
Jacek  Sroczyński
Jarosław  Stasiak 
Ewa  Stompor-Nowicka 
Izabela  Szewczyk 
Agnieszka  Szymanek-Skępiec 
Ilona  Śniegucka-Wolniak
Magdalena  Śniegula 
Agnieszka  Talar
Piotr  Tosik
Dorota  Trzepałkowska 
Joanna  Urbaniak 
Jacek  Wasilewski 
Jacek  Wawrzynkiewicz
Karolina  Więclewska-Cichońska
Konrad  Wilijewicz 
Lech  Witkowski 
Izabela  Włodarska
Włodzimierz  Wolniak
Marek  Woźniak 
Krzysztof  Wójcik 
Jerzy  Wysoczyński 
Grzegorz Wyszogrodzki 
Ewa  Zapieraczyńska
Przemysław  Zawalski 
Włodzimierz  Zawisza 
Karolina  Zytek

 

Rejon IV

Agnieszka  Alksnin 
Bogusława  Dąbrowska 
Andrzej  Domański 
Marek  Drzazga 
Michał  Frączek 
Dariusz  Gałwiaczek 
Joanna  Gawdzik-Zawalska 
Bronisław  Kachnikiewicz 
Paweł  Kędziora 
Ewa  Kisielewicz 
Jolanta  Koper-Belhabiri 
Justyna  Kwiecińska-Tamioła 
Ilona  Maćkiewicz
Katarzyna  Marchewka 
Wiesława  Martynowska 
Anetta  Nowak-Uss 
Sławomir  Obara 
Anna  Pisarek 
Robert  Supeł 
Jolanta Szczepańska-Fiuk
Małgorzata  Szczygielska 
Magdalena  Tłoczek 
Waldemar  Wiatr 
Lena Wojciechowska-Kaczmarek 

 

Rejon V

Arkadiusz  Cieślak 
Agnieszka  Dudek-Golec 
Tomasz Marcin  Kos 
Grażyna  Lisiecka 
Maria Mroczek 
Mirosław Pluta 
Michał  Poradziński 
Wioletta  Rogalska-Paluch 
Halina  Rudzka 
Magdalena  Szablewska-Gmerek
Małgorzata  Szukalska-Skalska
Kamil  Walczak 
Monika  Witczak 

 

Rejon VI

Tomasz Białas
Mieczysław  Humka 
Anna  Kaczmarek 
Katarzyna  Kranik-Saleh 
Maria  Krzemińska-Baranowska 
Wanda  Lebioda 
Jolanta  Miśkiewicz 
Dorota  Miśkiewicz-Rutkowska 
Tomasz  Rykowski 
Włodzimierz  Zarychta 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2004
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • opublikowano:
  03-10-2004 21:50
  przez: Ewa Siwińska-BecK
 • zmodyfikowano:
  29-08-2017 21:42
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • podmiot udostępniający:
  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
  odwiedzin: 1645
Dane jednostki:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
90-324 Łódź
ul. Tylna 14
NIP: 725-10-54-497 REGON: 001076531

Dane kontaktowe:

tel.: 42 673 41 05
fax: 42 673 41 05
e-mail: oirp@oirplodz.pl