Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZGROMADZENIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

1. Informacje ogólne (wyciąg z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 10, poz. 65):

Art. 50. 1. W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.

2. Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby.

3. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do roku.

4. Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:

         1)   ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;

         2)   wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady;

         3)   ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór;

         4)   ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;

         5)   uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby;

         6)   dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony, o których mowa w ust. 2, i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;

         7)   odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów;

         8)   ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
         9)   wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;

         10) wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1.

Art. 51. 1. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych:

         1)   z własnej inicjatywy;
         2)   na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych;
         3)   na wniosek swego prezydium lub okręgowej komisji rewizyjnej;

         4)   na wniosek jednej trzeciej członków okręgowej izby radców prawnych.

2. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby powinno być zwołane w ciągu 3 tygodni od dnia wpływu wniosku w sprawie zwołania tego zgromadzenia.

  1. Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji (2020 – 2024)

Rejon I

Piotr Adamas 
Robert Aleksandrzak
Marek Andrzejewski 
Piotr Andrzejewski 
Piotr Babski 
Jakub Bartczak 
Magdalena Bartochowska 
Kamil Boncler 
Łukasz Bonisławski 
Dominik Butlański 
Piotr Cepa
Dorota Charendarz-Śniegucka 
Halina Chrzanowska 
Aleksandra Chrzanowska-Cepa 
Robert Czapnik 
Marta Domańska 
Paulina Dorman-Okońska 
Aleksandra Duda 
Mateusz Dziedzic 
Anna Dzwonkowska-Dominiak 
Przemysław Fiuk 
Jakub Gajownik 
Michał Gąszcz 
Monika Głowacka 
Aleksandra Goździk
Aleksandra Grocholska-Jankowska 
Irena Gwiazda-Nowak 
Mateusz Izbicki 
Piotr Jagiełło 
Tomasz Jankowski 
Paweł Jóźwiak 

Rejon II

Dorota Klat-Olszewska 
Jarosław Klimek 
Czesława Kołuda 
Karolina Kołuda
Barbara Korabiewska
Tomasz Kos
Izabella Kotlińska-Bestry 
Edyta Kowalska-Pełka 
Emilia Krasoń 
Antoni Krzemieniewski 
Ewelina Kujawiak 
Łukasz Kuniewski 
Marcin Kurak 
Paweł Jan Kuśmierek
Katarzyna Lamperska – Bańkowska 
Jarosław Luszyński 
Maciej Łokaj 
Witold Magin 
Adam Majka 
Bartosz Marchel 
Krzysztof Mirowski 
Magdalena Modro-Prym 
Katarzyna Mróz 
Elżbieta Niedźwiedzińska 
Paweł Nowacki 
Barbara Nowicka-Dyśko 
Dariusz Ojrzyński 
Izabela Ostojska 
Aleksandra Oszczęda-Gaj
Igor Pasternak 

Rejon III

Wojciech Płóciennik 
Michał Raj
Grzegorz Rajczak 
Sebastian Rubin 
Ewa Siwińska-Beck 
Alicja Skrobisz 
Monika Sołtyszewska 
Jacek Sroczyński
Agata Starecka 
Jarosław Stasiak 
Ewa Stompor-Nowicka 
Agnieszka Szymanek-Skępiec 
Ilona Śniegucka-Wolniak 
Magdalena Śniegula 
Agnieszka Talar 
Piotr Tosik 
Dorota Trzepałkowska 
Jacek Wasilewski
Jacek Wawrzynkiewicz 
Lech Witkowski 
Izabela Włodarska 
Włodzimierz Wolniak 
Marek Woźniak
Krzysztof Wójcik 
Anna Wyrwa-Antoniak 
Jerzy Wysoczyński 
Grzegorz Wyszogrodzki 
Przemysław Zawalski 
Michał Zbrojewski 
Karolina Zytek 

Rejon IV

Agnieszka Alksnin 
Krzysztof Bonowicz 
Kamil Ciodyk 
Andrzej Domański 
Dariusz Gałwiaczek 
Joanna Gawdzik-Zawalska 
Bogumiła Grudzińska 
Bronisław Kachnikiewicz 
Ewa Kisielewicz 
Jolanta Koper-Belhabiri 
Maciej Łuczak 
Ilona Maćkiewicz
Katarzyna Marchewka 
Wiesława Martynowska 
Małgorzata Mielczarek
Agnieszka Niezabitowska
Agnieszka Próba
Robert Supeł
Maria Szewczyk-Janicka 
Magdalena Tłoczek
Waldemar Wiatr
Lena Wojciechowska-Kaczmarek 
Michał Żurawski 


Rejon V

Arkadiusz Cieślak
Agnieszka Dudek-Golec
Tomasz Marcin Kos
Marcin Książyk
Mirosław Pluta
Michał Poradziński 
Wioletta Rogalska-Paluch 
Magdalena Szablewska-Gmerek 
Kamil Walczak
Aleksandra Wójcik
Łukasz Wójcik

Rejon VI

Tomasz Białas 
Iwona Grochowalska 
Mieczysław Humka
Anna Kaczmarek
Katarzyna Kranik-Saleh 
Dorota Miśkiewicz-Rutkowska 
Tomasz Rykowski 
Tomasz Soika
Andrzej Ślęzak
Anna Tarnowska