Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 1. Informacje ogólne (wyciąg z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 10, poz. 65):

 2. Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Art. 50. 1. (pominięty)
2. (pominięty)
3. (pominięty)
4. Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:
       1) - 2) (pominięte)
       3) ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej (...) oraz ich wybór,
       4) - 6) (pominięte)
       7) odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów,
       8) ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych,
       9) - 10) (pominięte)
Art. 51. 1. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych:
 1) z własnej inicjatywy,
 2) na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych,
 3) na wniosek swego prezydium lub okręgowej komisji rewizyjnej,
 4) na wniosek jednej trzeciej członków okręgowej izby radców prawnych.
2. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby powinno być zwołane w ciągu 3 tygodni od dnia wpływu wniosku w sprawie zwołania tego zgromadzenia.
Art. 53. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.

 

Przewodniczący

Monika Głowacka

Członkowie 

Agnieszka Alksnin
Dariusz Gałwiaczek
Anna Kaczmarek
Tomasz Marcin Kos
Witold Magin
Agnieszka Szymanek-Skępiec 
Włodzimierz Wolniak