Przejdź do treści strony
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi Biuletyn Informacji Publicznej

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 1. Informacje ogólne (wyciąg z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 10, poz. 65):

 2. Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Art. 50. 1. (pominięty)
2. (pominięty)
3. (pominięty)
4. Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:
       1) - 2) (pominięte)
       3) ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej (...) oraz ich wybór,
       4) - 6) (pominięte)
       7) odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów,
       8) ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych,
       9) - 10) (pominięte)
Art. 51. 1. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych:
 1) z własnej inicjatywy,
 2) na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych,
 3) na wniosek swego prezydium lub okręgowej komisji rewizyjnej,
 4) na wniosek jednej trzeciej członków okręgowej izby radców prawnych.
2. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby powinno być zwołane w ciągu 3 tygodni od dnia wpływu wniosku w sprawie zwołania tego zgromadzenia.
Art. 53. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Łodzi:
Agnieszka Alksnin
Dariusz Gałwiaczek
Monika Głowacka
Anna Kaczmarek
Tomasz Marcin Kos
Witold Magin
Agnieszka Szymanek-Skępiec 
Włodzimierz Wolniak


 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2004
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • opublikowano:
  03-10-2004 22:15
  przez: Ewa Siwińska-BecK
 • zmodyfikowano:
  17-09-2020 12:13
  przez: Jarosław Kawczyński
 • podmiot udostępniający:
  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
  odwiedzin: 1471
Dane jednostki:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
90-324 Łódź
ul. Tylna 14
NIP: 725-10-54-497 REGON: 001076531

Dane kontaktowe:

tel.: 42 673 41 05
fax: 42 673 41 05
e-mail: oirp@oirplodz.pl