Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi Biuletyn Informacji Publicznej

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 1. Informacje ogólne (wyciąg z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 10, poz. 65):

 2. Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Art. 50. 1. (pominięty)
2. (pominięty)
3. (pominięty)
4. Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:
       1) - 2) (pominięte)
       3) ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej (...) oraz ich wybór,
       4) - 6) (pominięte)
       7) odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów,
       8) ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych,
       9) - 10) (pominięte)
Art. 51. 1. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych:
 1) z własnej inicjatywy,
 2) na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych,
 3) na wniosek swego prezydium lub okręgowej komisji rewizyjnej,
 4) na wniosek jednej trzeciej członków okręgowej izby radców prawnych.
2. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby powinno być zwołane w ciągu 3 tygodni od dnia wpływu wniosku w sprawie zwołania tego zgromadzenia.
Art. 53. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.

 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI


Przewodniczący
Włodzimierz Wolniak

Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Szczygielska

Sekretarz
Witold Magin


Członkowie
Dariusz Gałwiaczek
Monika Głowacka
Anna Kaczmarek
Grażyna Lisiecka
Agnieszka Szymanek-Skępiec  
Agnieszka Talar  

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2004
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • opublikowano:
  03-10-2004 22:15
  przez: Ewa Siwińska-BecK
 • zmodyfikowano:
  29-08-2017 21:43
  przez: Ewa Siwińska-Beck
 • podmiot udostępniający:
  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
  odwiedzin: 1020
Dane jednostki:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
90-324 Łódź
ul. Tylna 14
NIP: 725-10-54-497 REGON: 001076531

Dane kontaktowe:

tel.: 42 673 41 05
fax: 42 673 41 05
e-mail: oirp@oirplodz.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×