Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA dotycząca składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016

nowa podstrona, dodana 2015-10-02

INFORMACJA

dotycząca składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)Na podstawie §2 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – Załącznik do Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy informuję, iż w terminie do dnia 21 października 2015r. radcowie prawni zainteresowani uczestnictwem w udzielaniu porad prawnych w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1255) powinni w formie pisemnej dostarczyć do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, 90-324 Łódź, wypełnione i podpisane formularze deklaracji, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. W przypadku wysłania deklaracji drogą pocztową decyduje data doręczenia do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Istnieje możliwość przesyłania skanów lub faksów wypełnionych i podpisanych formularzy deklaracji na adres e-poczty Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (oirp@oirplodz.pl) lub nr faksu 42-674-88-16, z zastrzeżeniem dostarczenia w terminie do dnia 21 października 2015r. dokumentów w oryginale (decyduje data doręczenia do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi). Zgodnie postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zawrze porozumienia z Powiatami mającymi siedzibę:

 

    w Bełchatowie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Brzezinach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

    w Łasku (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

    w Łęczycy (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

    w Łodzi (Powiat M. Łódź) (przewidziano 14 punktów dla radców prawnych i adwokatów)

    w Łodzi (Powiat Łódzki Wschodni) (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Łowiczu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Opocznie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Pabianicach (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Poddębicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

    w Radomsku (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Rawie Mazowieckiej (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

    w Sieradzu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Skierniewicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

    w Sochaczewie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Tomaszowie Mazowieckim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Wieluniu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Zduńskiej Woli ( przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

    w Zgierzu (przewidziano 3 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

 

Zastrzec należy, że rzeczywista liczba miejsc udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może odbiegać od wskazanej. Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą znajdować się również poza siedzibami powiatów.

Do dnia 1 października 2015r. nie wpłynęły kompleksowe informacje umożliwiające podanie szczegółowych danych dotyczących lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godzin ich funkcjonowania przewidzianych do obsługi przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Informacje powyższe zostaną ogłoszone niezwłocznie po otrzymaniu danych z powiatów na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.


Grzegorz Wyszogrodzki
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi